PDF 188kWORD 322k

 

 

Költségvetési Bizottság

 

BUDG(2020)0217_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2020. február 17., hétfő, 15.00–15.45  (együttes ülés)  és 16.00–18.30

2020. február 18., kedd, 9.00–9.45  (Koordinátorok ülése)  és 9.45–12.30

Brüsszel

Terem: József Antall (4Q1)

2020. február 17., 15.00–15.45

Együttes ülés a Gazdasági és Monetáris Bizottsággal (lásd a külön napirendet)

* * *

2020. február 17., 16.00–17.45

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

3. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

         2020. január 22–23. PV – PE646.967v01-00

* * *

*** Szavazás ***

4. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2020. évi éves növekedési jelentés

BUDG/9/02000

 2019/2211(INI) 

 

A vélemény előadója:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE644.963v01-00
AM – PE646.935v01-00

Illetékes:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

 

         Véleménytervezet elfogadása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. január 28., 18.00

5. Jegyzőkönyv a Szenegáli Köztársaság és az Európai Unió közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

A vélemény előadója:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE644.803v01-00

Illetékes:

 

PECH –

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

PR – PE646.918v01-00

 

         Véleménytervezet elfogadása

6. Az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2019. november 15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

A vélemény előadója:

 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

Illetékes:

 

PECH –

Clara Aguilera (S&D)

PR – PE644.841v01-00

 

         Véleménytervezet elfogadása

7. 2020. évi költségvetés: III. szakasz – Bizottság
Előadó: Monika Hohlmeier (PPE)
– Átcsoportosítási kérelmek

8. 2020. évi költségvetés: Egyéb szakaszok
Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
– EP: Létszámterv
– Egyéb átcsoportosítási kérelmek

9. Ingatlanpolitika
Előadó: Fabienne Keller (Renew)
– Kérelmek

*** Szavazás vége ***

10. Ingatlanpolitika
– Eszmecsere az esetlegesen kapott információkról:

* * *

11. A 2021-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament
 

BUDG/9/02151

 2019/2214(BUD) 

 

Előadó:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Illetékes:

 

BUDG

 

 

 

         Eszmecsere az Európai Parlament költségvetésért felelős alelnökei és a főtitkár jelenlétében

* * *

2020. február 17., 17.45–18.30

A Külügyi Bizottsággal és a Fejlesztési Bizottsággal közösen

12. Európai Fenntartható Fejlődési Alap – Aktuális helyzet
– Eszmecsere a Bizottsággal

* * *

2020. február 18., 9.00–9.45

Koordinátorok ülése (zárt ülés)

* * *

2020. február 18., 9.45–12.30

13. A 2021-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament
 

BUDG/9/02151

 2019/2214(BUD) 

 

Előadó:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Illetékes:

 

BUDG

 

 

 

         Eszmecsere a DG FINS, a DG INLO, a DG SAFE, a DG TRAD, a DG LINC, a DG COMM, a DG ITEC részvételével

14. A 2021-es költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz

BUDG/9/02131

 2019/2213(BUD) 

 

Előadó:

 

Pierre Larrouturou (S&D)

 

Illetékes:

 

BUDG

 

 

Vélemény:

 

AFET –

Nikos Androulakis (S&D)

PA – PE646.992v01-00

 

DEVE –

(Renew)

 

 

INTA –

Határozat: nincs vélemény

 

 

CONT

 

 

 

ECON –

Határozat: nincs vélemény

 

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.875v01-00

 

ITRE –

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE646.810v02-00

 

IMCO –

(S&D)

 

 

TRAN –

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA – PE646.962v01-00

 

REGI

 

 

 

AGRI

 

 

 

PECH –

Határozat: nincs vélemény

 

 

CULT –

Romeo Franz (Verts/ALE)

PA – PE646.979v01-00

 

JURI

 

 

 

LIBE –

Karlo Ressler (PPE)

 

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE646.930v01-00

 

FEMM –

Robert Biedroń (S&D)

PA – PE646.946v01-00

 

PETI

 

 

Módosítások formájában megfogalmazott álláspontok:

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

 

         Jelentéstervezet megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. március 4., 12.00

------

15. Egyéb kérdések

16. Következő ülés(ek)

2020. március 2.

Utolsó frissítés: 2020. február 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat