PDF 183kWORD 1099k

 

 

Biudžeto komitetas

 

BUDG(2020)0217_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. vasario 17 d., pirmadienis, 15.00–15.45 val. (bendras posėdis) ir 16.00–18.30 val.

2020 m. vasario 18 d., antradienis, 9.00–9.45 val. (koordinatorių posėdis) ir 9.45–12.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q1)

2020 m. vasario 17 d. 15.00–15.45 val.

Bendras posėdis su Ekonomikos ir pinigų politikos komitetu (žr. atskirą darbotvarkę)

* * *

2020 m. vasario 17 d. 16.00–17.45 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2020 m. sausio 22–23 d. PV – PE646.967v01-00

* * *

*** Balsavimas ***

4. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2020 m. metinė augimo apžvalga

BUDG/9/02000

 2019/2211(INI) 

 

Nuomonės referentė:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE644.963v01-00
AM – PE646.935v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 28 d. 18.00 val.

5. Senegalo Respublikos ir Europos Sąjungos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE644.803v01-00

Atsakingas komitetas:

 

PECH –

Izaskun Bilbao Barandica (RENEW)

PR – PE646.918v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

6. Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas 2019 m. lapkričio 15 d. baigsiančio galioti Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

Atsakingas komitetas:

 

PECH –

Clara Aguilera (S&D)

PR – PE644.841v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

7. 2020 m. biudžetas: III skirsnis – Komisija
Pranešėja: Monika Hohlmeier (PPE)
– Prašymai dėl perkėlimų

8. 2020 m. biudžetas: kiti skirsniai
Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
– Europos Parlamentas: etatų planas
– Kiti prašymai dėl perkėlimų

9. Pastatų politika
Pranešėja: Fabienne Keller (RENEW)
– Kiti prašymai

*** Balsavimo pabaiga ***

10. Pastatų politika
– Keitimasis nuomonėmis dėl gautos informacijos

* * *

11. 2021 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Europos Parlamentas
 

BUDG/9/02151

 2019/2214(BUD) 

 

Pranešėjas:

 

Olivier Chastel (RENEW)

 

Atsakingas komitetas:

 

BUDG

 

 

 

         Keitimasis nuomonėmis dalyvaujant už biudžetą atsakingam Europos Parlamento pirmininko pavaduotojui ir generaliniam sekretoriui

* * *

2020 m. vasario 17 d. 17.45–18.30 val.

Kartu su Užsienio reikalų komitetu ir Vystymosi komitetu

12. Europos darnaus vystymosi fondas. Dabartinė padėtis
– Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovu

* * *

2020 m. vasario 18 d. 9.00–9.45 val.

Koordinatorių posėdis (uždaras)

* * *

2020 m. vasario 18 d. 9.45–12.30 val.

13. 2021 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Europos Parlamentas
 

BUDG/9/02151

 2019/2214(BUD) 

 

Pranešėjas:

 

Olivier Chastel (RENEW)

 

Atsakingas komitetas:

 

BUDG

 

 

 

         Keitimasis nuomonėmis su FINS GD, INLO GD, SAFE GD, TRAD GD, LINC GD, COMM GD, ITEC GD atstovais

14. 2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis

BUDG/9/02131

 2019/2213(BUD) 

 

Pranešėjas:

 

Pierre Larrouturou (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

BUDG

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET –

Nikos Androulakis (S&D)

PA – PE646.992v01-00

 

DEVE –

(RENEW)

 

 

INTA –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

CONT

 

 

 

ECON –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

ENVI –

Pascal Canfin (RENEW)

PA – PE646.875v01-00

 

ITRE –

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE646.810v02-00

 

IMCO –

(S&D)

 

 

TRAN –

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA – PE646.962v01-00

 

REGI

 

 

 

AGRI

 

 

 

PECH –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

CULT –

Romeo Franz (Verts/ALE)

PA – PE646.979v01-00

 

JURI

 

 

 

LIBE –

Karlo Ressler (PPE)

 

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE646.930v01-00

 

FEMM –

Robert Biedroń (S&D)

PA – PE646.946v01-00

 

PETI

 

 

Pozicijos pakeitimų forma:

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. kovo 4 d. 12.00 val.

------

15. Kiti klausimai

16. Kiti posėdžiai

2020 m. kovo 2 d.

Atnaujinta: 2020 m. vasario 12 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika