PDF 190kWORD 321k

 

 

Kumitat għall-Baġits

 

BUDG(2020)0217_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 17 ta' Frar 2020, 15.00 – 15.45  (laqgha kongunta)  u 16.00 – 18.30

It-Tlieta 18 ta' Frar 2020, 9.00 – 9.45  (laqgħa tal-koordinaturi)  u 9.45 – 12.30

Brussell

Sala: József Antall (4Q1)

Is-17 ta' Frar 2020, 15.00 – 15.45

Laqgħa konġunta mal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (ara l-aġenda separata)

* * *

Is-17 ta' Frar 2020, 16.00 – 17.45

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

3. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         it-22 u t-23 ta' Jannar 2020 PV – PE646.967v01-00

* * *

*** Ħin għall-votazzjoni ***

4. Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2020

BUDG/9/02000

 2019/2211(INI) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE644.963v01-00
AM – PE646.935v01-00

Responsabbli:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-28 ta' Jannar 2020, 18.00

5. Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika tas-Senegal u l-Unjoni Ewropea

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE644.803v01-00

Responsabbli:

 

PECH –

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

PR – PE646.918v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

6. Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania dwar l-estensjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania, li se jiskadi fil-15 ta' Novembru 2019

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

Responsabbli:

 

PECH –

Clara Aguilera (S&D)

PR – PE644.841v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

7. Baġit 2020: Taqsima III - Il-Kummissjoni
Rapporteur: Monika Hohlmeier (PPE)
- Kwalunkwe talba għal trasferiment

8. Baġit 2020: Taqsimiet Oħra
Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- PE: Organigramma
- Kwalunkwe talba oħra għal trasferiment

9. Politika immobiljari
Rapporteur: Fabienne Keller (Renew)
- Kwalunkwe talba

*** Għeluq tal-votazzjoni ***

10. Politika immobiljari
Skambju ta' fehmiet dwar kull informazzjoni li waslet

* * *

11. Stimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2021 - Taqsima I - Il-Parlament Ewropew
 

BUDG/9/02151

 2019/2214(BUD) 

 

Rapporteur:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Responsabbli:

 

BUDG

 

 

 

         Skambju ta' fehmiet fil-preżenza tal-Viċi President tal-Parlament Ewropew responsabbli għall-baġit u tas-Segretarju Ġenerali

* * *

Is-17 ta' Frar 2020, 17.45 – 18.30

Flimkien mal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u mal-Kumitat għall-Iżvilupp

12. Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli - Il-qagħda kurrenti
- Skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni

* * *

It-18 ta' Frar 2020, 9.00 – 9.45

Laqgħa tal-koordinaturi (bil-magħluq)

* * *

It-18 ta' Frar 2020, 9.45 – 12.30

13. Stimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2021 - Taqsima I - Il-Parlament Ewropew
 

BUDG/9/02151

 2019/2214(BUD) 

 

Rapporteur:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Responsabbli:

 

BUDG

 

 

 

         Skambju ta' fehmiet ma' DĠ FINS, DĠ INLO, DĠ SAFE, DĠ TRAD, DĠ LINC, DĠ COMM, DĠ ITEC

14. Linji gwida għall-Baġit 2021 - Taqsima III

BUDG/9/02131

 2019/2213(BUD) 

 

Rapporteur:

 

Pierre Larrouturou (S&D)

 

Responsabbli:

 

BUDG

 

 

Opinjonijiet:

 

AFET –

Nikos Androulakis (S&D)

PA – PE646.992v01-00

 

DEVE –

(Renew)

 

 

INTA –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

CONT

 

 

 

ECON –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.875v01-00

 

ITRE –

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE646.810v02-00

 

IMCO –

(S&D)

 

 

TRAN –

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA – PE646.962v01-00

 

REGI

 

 

 

AGRI

 

 

 

PECH –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

CULT –

Romeo Franz (Verts/ALE)

PA – PE646.979v01-00

 

JURI

 

 

 

LIBE –

Karlo Ressler (PPE)

 

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE646.930v01-00

 

FEMM –

Robert Biedroń (S&D)

PA – PE646.946v01-00

 

PETI

 

 

Pożizzjonijiet fil-forma ta' emendi:

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-4 ta' Marzu 2020, 12.00

------

15. Kwistjonijiet varji

16. Laqgħat li jmiss

it-2 ta’ Marzu 2020

Aġġornata l-aħħar: 7 ta' Frar 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza