PDF 182kWORD 320k

 

 

Begrotingscommissie

 

BUDG(2020)0217_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 17 februari 2020, 15.00 - 15.45 uur  (gezamenlijke vergadering)  en 16.00 - 18.30 uur

Dinsdag 18 februari 2020, 9.00 - 9.45 uur  (coördinatorenvergadering)  en 9.45 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

17 februari 2020, 15.00 - 15.45 uur

Gezamenlijke vergadering met de Commissie economische en monetaire zaken (zie afzonderlijke agenda)

* * *

17 februari 2020, 16.00 - 17.45 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         22-23 januari 2020 PV – PE646.967v01-00

* * *

*** Stemming ***

4. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020

BUDG/9/02000

 2019/2211(INI) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE644.963v01-00
AM – PE646.935v01-00

Bevoegd:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 28 januari 2020, 18.00 uur

5. Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE644.803v01-00

Bevoegd:

 

PECH –

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

PR – PE646.918v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

6. Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2019 afloopt

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

Bevoegd:

 

PECH –

Clara Aguilera (S&D)

PR – PE644.841v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

7. Begroting 2020: Afdeling III – Commissie
Rapporteur: Monika Hohlmeier (PPE)
- Eventuele verzoeken om kredietoverschrijving

8. Begroting 2020: Overige afdelingen
Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- EP: organigram
- Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving

9. Gebouwenbeleid
Rapporteur: Fabienne Keller (Renew)
- Eventuele verzoeken

*** Einde stemming ***

10. Gebouwenbeleid
- Gedachtewisseling over eventuele ontvangen informatie

* * *

11. Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2021 - Afdeling I - Europees Parlement
 

BUDG/9/02151

 2019/2214(BUD) 

 

Rapporteur:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Gedachtewisseling in aanwezigheid van de ondervoorzitter van het Europees Parlement belast met begroting en van de secretaris-generaal

* * *

17 februari 2020, 17.45 - 18.30 uur

Samen met de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie ontwikkelingssamenwerking

12. Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling - Stand van zaken
- Gedachtewisseling met de Commissie

* * *

18 februari 2020, 9.00 - 9.45 uur

Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren)

* * *

18 februari 2020, 9.45 - 12.30 uur

13. Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2021 - Afdeling I - Europees Parlement
 

BUDG/9/02151

 2019/2214(BUD) 

 

Rapporteur:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Gedachtewisseling met DG FINS, DG INLO, DG SAFE, DG TRAD, DG LINC, DG COMM, DG ITEC

14. Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

BUDG/9/02131

 2019/2213(BUD) 

 

Rapporteur:

 

Pierre Larrouturou (S&D)

 

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

Adviezen:

 

AFET –

Nikos Androulakis (S&D)

PA – PE646.992v01-00

 

DEVE –

(Renew)

 

 

INTA –

Besluit: geen advies

 

 

CONT

 

 

 

ECON –

Besluit: geen advies

 

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.875v01-00

 

ITRE –

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE646.810v02-00

 

IMCO –

(S&D)

 

 

TRAN –

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA – PE646.962v01-00

 

REGI

 

 

 

AGRI

 

 

 

PECH –

Besluit: geen advies

 

 

CULT –

Romeo Franz (Verts/ALE)

PA – PE646.979v01-00

 

JURI

 

 

 

LIBE –

Karlo Ressler (PPE)

 

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE646.930v01-00

 

FEMM –

Robert Biedroń (S&D)

PA – PE646.946v01-00

 

PETI

 

 

Standpunt in de vorm van amendementen:

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 4 maart 2020, 12.00 uur

------

15. Rondvraag

16. Volgende vergaderingen

2 maart 2020

Laatst bijgewerkt op: 12 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid