PDF 181kWORD 1069k

 

 

Odbor za proračun

 

BUDG(2020)0217_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 17. februarja 2020, od 15.00 do 15.45 (skupna seja) in od 16.00 do 18.30

v torek, 18. februarja 2020, od 9.00 do 9.45 (sestanek koordinatorjev) in od 9.45 do 12.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (4Q1)

17. februar 2020 od 15.00 do 15.45

Skupna seja z Odborom za ekonomske in monetarne zadeve (glej ločeni dnevni red)

* * *

17. februar 2020 od 16.00 do 17.45

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

3. Sprejetje zapisnika seje:

         22. in 23. januarja 2020 PV – PE646.967v01-00

* * *

*** Glasovanje ***

4. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2020

BUDG/9/02000

 2019/2211(INI) 

 

Pripravljavka mnenja:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE644.963v01-00
AM – PE646.935v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 28. januar 2020 ob 18.00

5. Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Senegal in Evropsko unijo

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE644.803v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH –

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

PR – PE646.918v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

6. Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o podaljšanju protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki preneha veljati 15. novembra 2019

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH –

Clara Aguilera (S&D)

PR – PE644.841v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

7. Proračun za leto 2020: oddelek III – Komisija
Poročevalka: Monika Hohlmeier (PPE)
– Prošnje za prerazporeditev

8. Proračun za leto 2020: drugi oddelki
Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
– Evropski parlament: kadrovski načrt
– Druge prošnje za prerazporeditev

9. Nepremičninska politika
Poročevalka: Fabienne Keller (Renew)
– Druge prošnje

*** Konec glasovanja ***

10. Nepremičninska politika
– Izmenjava mnenj o prejetih informacijah

* * *

11. Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2021– oddelek I – Evropski parlament
BUDG/9/02151

 2019/2214(BUD) 

 

Poročevalec:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Pristojni odbor:

 

BUDG

 

 

         Izmenjava mnenj v navzočnosti podpredsednika Evropskega parlamenta, odgovornega za proračun, in generalnega sekretarja

* * *

17. februar 2020 od 17.45 do 18.30

Skupaj z Odborom za zunanje zadeve in Odborom za razvoj

12. Evropski sklad za trajnostni razvoj – trenutno stanje
– Izmenjava mnenj s Komisijo

* * *

18. februar 2020 od 9.00 do 9.45

Sestanek koordinatorjev (brez navzočnosti javnosti)

* * *

18. februar 2020 od 9.45 do 12.30

13. Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2021– oddelek I – Evropski parlament
BUDG/9/02151

 2019/2214(BUD) 

 

Poročevalec:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Pristojni odbor:

 

BUDG

 

 

         Izmenjava mnenj z GD FINS, GD INLO, GD SAFE, GD TRAD, GD LINC, GD COMM in GD ITEC

14. Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III

BUDG/9/02131

 2019/2213(BUD) 

 

Poročevalec:

 

Pierre Larrouturou (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

BUDG

 

 

Mnenje:

 

AFET –

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis) (S&D)

PA – PE646.992v01-00

 

DEVE –

(Renew)

 

 

INTA –

Sklep: brez mnenja

 

 

CONT

 

 

 

ECON –

Sklep: brez mnenja

 

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.875v01-00

 

ITRE –

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE646.810v02-00

 

IMCO –

 

 

 

TRAN –

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA – PE646.962v01-00

 

REGI

 

 

 

AGRI

 

 

 

PECH –

Sklep: brez mnenja

 

 

CULT –

Romeo Franz (Verts/ALE)

PA – PE646.979v01-00

 

JURI

 

 

 

LIBE –

Karlo Ressler (PPE)

 

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE646.930v01-00

 

FEMM –

Robert Biedroń (S&D)

PA – PE646.946v01-00

 

PETI

 

 

Stališča v obliki predlogov sprememb:

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

         Obravnava osnutka poročila

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 4. marec 2020 ob 12.00

------

15. Razno

16. Naslednja seja

2. marec 2020

Zadnja posodobitev: 12. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov