7.1.2020
BUDG_PA(2020)644820
ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджети
на вниманието на комисията по рибно стопанство
относно проекта на Решение на Съвета относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания
(12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE))
Докладчик по становище: Франсишку Герейру

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 113kWORD 48k
Правна информация - Политика за поверителност