7.1.2020
BUDG_PA(2020)644820
NÁVRH STANOVISKA
Rozpočtového výboru
pro Výbor pro rybolov
k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019
(12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE))
Zpravodaj: Francisco Guerreiro

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 111kWORD 46k
Právní upozornění - Ochrana soukromí