7.1.2020
BUDG_PA(2020)644820
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: eelarvekomisjon
Saaja: kalanduskomisjon
mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2019) sõlmimise kohta
(12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE))
Arvamuse koostaja: Francisco Guerreiro

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 100kWORD 47k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika