7.1.2020
BUDG_PA(2020)644820
NUOMONĖS PROJEKTAS
Biudžeto komiteto
pateiktas Žuvininkystės komitetui
dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas 2019 m. lapkričio 15 d. baigsiančio galioti Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas, sudarymo projekto
(12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE))
Nuomonės referentas: Francisco Guerreiro

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 117kWORD 46k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika