7.1.2020
BUDG_PA(2020)644820
ONTWERPADVIES
van de Begrotingscommissie
aan de Commissie visserij
over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2019 afloopt
(12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE))
Rapporteur voor advies: Francisco Guerreiro

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 104kWORD 46k
Juridische mededeling - Privacybeleid