7.1.2020
BUDG_PA(2020)644820
PROJEKT OPINII
Komisji Budżetowej
dla Komisji Rybołówstwa
w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2019 r.
(12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Francisco Guerreiro

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 113kWORD 48k
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności