4.6.2015
BUDG_PR(2015)560613
UDKAST TIL BETÆNKNING
om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2015 for regnskabsåret 2015, sektion III - Kommissionen, der ledsager forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske fond for strategiske investeringer og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013
(00000/2015 - C8-0000/2015 - 2015/2011(BUD))
Budgetudvalget
Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 134kWORD 65k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik