4.6.2015
BUDG_PR(2015)560613
MIETINTÖLUONNOS
neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2015 varainhoitovuodeksi 2015, pääluokka III - Komissio, joka liittyy ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan strategisten investointien rahastosta ja asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta
(00000/2015 - C8-0000/2015 - 2015/2011(BUD))
Budjettivaliokunta
Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 130kWORD 67k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö