4.6.2015
BUDG_PR(2015)560613
ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2015 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima III - Il-Kummissjoni, li jakkumpanja l-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013
(00000/2015 - C8-0000/2015 - 2015/2011(BUD))
Kumitat għall-Baġits
Rapporteur għal opinjoni: Eider Gardiazabal Rubial

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 148kWORD 73k
Avviż legali - Politika tal-privatezza