4.6.2015
BUDG_PR(2015)560613
ONTWERPVERSLAG
over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III - Commissie, in samenhang met het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013
(00000/2015 - C8-0000/2015 - 2015/2011(BUD))
Begrotingscommissie
Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 140kWORD 67k
Juridische mededeling - Privacybeleid