4.6.2015
BUDG_PR(2015)560613
OSNUTEK POROČILA
o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2015 za proračunsko leto 2015, oddelek III - Komisija, ki je priložen predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013
(00000/2015 - C8-0000/2015 - 2015/2011(BUD))
Odbor za proračun
Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 142kWORD 73k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov