20.3.2017
BUDG_PR(2017)595627
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2015/435 om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter
(COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD))
Budgetudvalget
Ordfører: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 341kWORD 51k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik