20.3.2017
BUDG_PR(2017)595627
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2015/435 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven
(COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD))
Begrotingscommissie
Rapporteur: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 341kWORD 51k
Juridische mededeling - Privacybeleid