20.3.2017
BUDG_PR(2017)595627
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/435 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute
(COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD))
Comisia pentru bugete
Raportori: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 560kWORD 51k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate