20.3.2017
BUDG_PR(2017)595627
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/435 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti
(COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD))
Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 415kWORD 51k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia