Návrh zprávy - BUDG_PR(2017)599626Návrh zprávy
BUDG_PR(2017)599626

NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Rozpočtový výbor
Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial

8.2.2017

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: