Nacrt izvješća - BUDG_PR(2017)599626Nacrt izvješća
BUDG_PR(2017)599626

NACRT IZVJEŠĆA
o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Odbor za proračune
Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial

8.2.2017

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: