Jelentéstervezet - BUDG_PR(2017)599626Jelentéstervezet
BUDG_PR(2017)599626

JELENTÉSTERVEZET
a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló 480/2009/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Költségvetési Bizottság
Előadó: Eider Gardiazabal Rubial

8.2.2017

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: