Abbozz ta' rapport - BUDG_PR(2017)599626Abbozz ta' rapport
BUDG_PR(2017)599626

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 480/2009 li jistabbilixxi Fond ta' Garanzija għall-azzjonijiet esterni
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Kumitat għall-Baġits
Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial

8.2.2017

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: