Ontwerpverslag - BUDG_PR(2017)599626Ontwerpverslag
BUDG_PR(2017)599626

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Begrotingscommissie
Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial

8.2.2017

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: