Proiect de raport - BUDG_PR(2017)599626Proiect de raport
BUDG_PR(2017)599626

PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Comisia pentru bugete
Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial

8.2.2017

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: