Mietintöluonnos - BUDG_PR(2017)610564Mietintöluonnos
BUDG_PR(2017)610564

MIETINTÖLUONNOS
neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2017 varainhoitovuodeksi 2017 rahoituksen osoittamiseksi Euroopan kestävän kehityksen rahastoa (EKKR) varten ja hätäapuvarauksen kasvattamiseksi monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen tarkistamisen seurauksena
(0000/2017 - C8-0000/2017 - 2017/2135(BUD))
Budjettivaliokunta
Esittelijä: Jens Geier

12.9.2017

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: