Ontwerpverslag - BUDG_PR(2017)610564Ontwerpverslag
BUDG_PR(2017)610564

ONTWERPVERSLAG
over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2017 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 tot financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot verhoging van de reserve voor noodhulp naar aanleiding van de herziening van de verordening inzake het nieuwe meerjarig financieel kader
(0000/2017 - C8-0000/2017 - 2017/2135(BUD))
Begrotingscommissie
Rapporteur: Jens Geier

12.9.2017

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: