Osnutek poročila - BUDG_PR(2017)610564Osnutek poročila
BUDG_PR(2017)610564

OSNUTEK POROČILA
o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2017 za proračunsko leto 2017, da se zagotovi financiranje za Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) in povečanje rezerve za nujno pomoč po pregledu uredbe o večletnem finančnem okviru
(0000/2017 - C8-0000/2017 - 2017/2135(BUD))
Odbor za proračun
Poročevalec: Jens Geier

12.9.2017

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: