Проектодоклад - BUDG_PR(2018)616543Проектодоклад
BUDG_PR(2018)616543

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно реформата на системата за собствени ресурси на Европейския съюз
(2017/2053(INI))
Комисия по бюджети
Съдокладчици: Жерар Дьопре, Януш Левандовски

10.1.2018

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: