Ontwerpverslag - BUDG_PR(2018)616543Ontwerpverslag
BUDG_PR(2018)616543

ONTWERPVERSLAG
over hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie
(2017/2053(INI))
Begrotingscommissie
Corapporteurs: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

10.1.2018

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: