Projekt sprawozdania - BUDG_PR(2018)616543Projekt sprawozdania
BUDG_PR(2018)616543

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej
(2017/2053(INI))
Komisja Budżetowa
Współsprawozdawcy: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

10.1.2018

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: