Proiect de raport - BUDG_PR(2018)616543Proiect de raport
BUDG_PR(2018)616543

PROIECT DE RAPORT
referitor la reformarea sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene
(2017/2053(INI))
Comisia pentru bugete
Coraportori: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

10.1.2018

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: