Návrh správy - BUDG_PR(2018)616543Návrh správy
BUDG_PR(2018)616543

NÁVRH SPRÁVY
o reforme systému vlastných zdrojov Európskej únie
(2017/2053(INI))
Výbor pre rozpočet
Spoluspravodajcovia: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

10.1.2018

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: