1.8.2019
BUDG_PR(2019)639790
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2019 на общия бюджет за 2019 г.: Намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в съответствие с актуализираните потребности от разходи и актуализираните приходи (собствени ресурси)
(00000/0000 - C9-0000/2019 - 2019/2037(BUD))
Комисия по бюджети
Докладчик: Джон Хауърт

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 147kWORD 53k
Правна информация - Политика за поверителност