1.8.2019
BUDG_PR(2019)639790
UDKAST TIL BETÆNKNING
om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4 for regnskabsåret 2019 om nedsættelse af forpligtelses- og betalingsbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte udgiftsbehov samt ajourføring af indtægter (egne indtægter)
(00000/0000 - C9-0000/2019 - 2019/2037(BUD))
Budgetudvalget
Ordfører: John Howarth

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 137kWORD 51k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik