1.8.2019
BUDG_PR(2019)639790
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4/2019 projektu: saistību un maksājumu apropriāciju samazinājums saskaņā ar izdevumu vajadzību atjauninājumu un ieņēmumu (pašu resursi) atjauninājumu
(00000/0000 - C9-0000/2019 - 2019/2037(BUD))
Budžeta komiteja
Referents: John Howarth

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 146kWORD 50k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika