1.8.2019
BUDG_PR(2019)639790
ONTWERPVERSLAG
over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019 van de Europese Unie voor de algemene begroting 2019 — Vermindering van vastleggings- en betalingskredieten volgens bijgewerkte uitgavenbehoeften en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen)
(00000/0000 - C9-0000/2019 - 2019/2037(BUD))
Begrotingscommissie
Rapporteur: John Howarth

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 134kWORD 52k
Juridische mededeling - Privacybeleid