21.10.2020
BUDG_PR(2020)659006
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 9/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Хърватия и Полша във връзка с природно бедствие и на авансови плащания на Хърватия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Португалия и Испания във връзка с извънредна ситуация в областта на общественото здраве
(00000/2020 - C9-0000/2020 - 2020/0297(BUD))
Комисия по бюджети
Докладчик: Моника Холмайер

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 155kWORD 45k
Правна информация - Политика за поверителност