21.10.2020
BUDG_PR(2020)659006
UDKAST TIL BETÆNKNING
om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 9/2020 til det almindelige budget for 2020, der ledsager forslaget om at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Kroatien og Polen i forbindelse med en naturkatastrofe og forskudsbetalinger til Kroatien, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Portugal og Spanien i forbindelse med en folkesundhedskrise
(00000/2020 - C9-00000/2020 - 2020/0297(BUD))
Budgetudvalget
Ordfører: Monika Hohlmeier

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 141kWORD 44k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik