21.10.2020
BUDG_PR(2020)659006
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 9/2020 projekto, pridedamo prie pasiūlymo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Kroatijai ir Lenkijai dėl gaivalinės nelaimės ir numatyti išteklių avansams Kroatijai, Vokietijai, Graikijai, Vengrijai, Airijai, Portugalijai ir Ispanijai dėl ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos mokėti
(00000/2020 - C9-0000/2020 - 2020/0297(BUD))
Biudžeto komitetas
Pranešėja: Monika Hohlmeier

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 153kWORD 44k
Teisinė informacija - Privatumo politika