21.10.2020
BUDG_PR(2020)659006
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 9/2020 projektu, kas pievienots priekšlikumam izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, lai sniegtu palīdzību Horvātijai un Polijai saistībā ar dabas katastrofu un lai nodrošinātu avansa maksājumus Grieķijai, Horvātijai, Īrijai, Portugālei, Spānijai, Ungārijai un Vācijai saistībā ar liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situāciju
(00000/2020 - C9-0000/2020 - 2020/0297(BUD))
Budžeta komiteja
Referente: Monika Hohlmeier

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 152kWORD 44k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika