21.10.2020
BUDG_PR(2020)659006
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 9 till Europeiska unionens allmänna budget 2020 - Åtföljer förslaget om mobilisering av Europeiska unionens solidaritetsfond till förmån för Kroatien och Polen med anledning av naturkatastrofer och om förskott till Kroatien, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Portugal och Spanien med anledning av en folkhälsokris
(00000/2020 - C9-0000/2020 - 2020/0297(BUD))
Budgetutskottet
Föredragande: Monika Hohlmeier

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 141kWORD 44k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy