31.3.2021
BUDG_PR(2021)691201
DRÉACHT-TUARASCÁIL
ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh
(COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD))
An Coiste um Buiséid
Rapóirtéir: Eider Gardiazabal Rubial

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo:
PDF 209kWORD 59k
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais