31.3.2021
BUDG_PR(2021)691201
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo
(COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD))
Biudžeto komitetas
Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 228kWORD 57k
Teisinė informacija - Privatumo politika