Predlogi sprememb - CJ01_AM(2012)483724Predlogi sprememb
CJ01_AM(2012)483724

PREDLOGI SPREMEMB
322-538
Osnutek poročila
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)
(PE480.616v01-00)
o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj
Predlog direktive
(COM(2011)0275 - C7-0127/2011 - 2011/0129(COD))

29.2.2012

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: