Изменения - CJ01_AM(2020)660289Изменения
CJ01_AM(2020)660289

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 322
Проект на доклад
Хуан Фернандо Лопес Агилар, Мария Сорая Родригес Рамос
(PE658.995v01-00)
относно прилагането на Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него
(2020/2029(INI))

12.11.2020

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: