Pozměňovací návrhy - CJ01_AM(2020)660289Pozměňovací návrhy
CJ01_AM(2020)660289

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 322
Návrh zprávy
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
(PE658.995v01-00)
Provádění směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí
(2020/2029(INI))

12.11.2020

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: