Tarkistukset - CJ01_AM(2020)660289Tarkistukset
CJ01_AM(2020)660289

TARKISTUKSET
1 - 322
Mietintöluonnos
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
(PE658.995v01-00)
Ihmiskaupan ehkäiseminen ja torjuminen sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpano
(2020/2029(INI))

12.11.2020

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: