Módosítások - CJ01_AM(2020)660289Módosítások
CJ01_AM(2020)660289

MÓDOSÍTÁS:
1 - 322
Jelentéstervezet
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
(PE658.995v01-00)
az emberkereskedelem megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről, valamint az áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU irányelv végrehajtása
(2020/2029(INI))

12.11.2020

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: